CAN-Bus/J1939 Multiplex Araç Sistemleri

AVIONI®' ye göre multipleks yapı, analog sinyalleri yada dijital veri akışını ortak bir ortamda bir araya getirme yöntemidir. Otomotiv endüstrisi için ise, kablo karmaşasını azaltırken, sistemin yeteneklerinin artırılması anlamına gelmektedir. Örneğin multipleks sistemler için daha çok verinin toplanıp sürücü yada operatöre sunulması yada farklı alt sistemlerin bir araya getirilmesi gibi ek özellikler, daha fazla kablolama/işçilik/zaman anlamına gelmez. Multipleks bir yapı, geleneksel kablolamaya göre sisteminizin daha güvenli olmasını da sağlamaktadır.

Otomotiv endüstrisinde, CAN iletişim protokolleri (CANOpen, J1939 vs.) günümüzde standart olarak yaygın bir kullanıma sahiptir.

AVIONI® Multipleks Sistem Çözümleri, her bir alt sistemin performasını optimize ederken, bu alt sistemlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapının güvenliğini de kontrol ederek, elektrik/elektronik alt sistemleri adım adım bir araya getirmektedir.

AVIONI®, multipleks elektronik teknolojilerini tüm dünyada takip etmekte, bunu otomotiv elektroniğindeki deneyimleri ile birleştirmektedir.